lunes, 31 de octubre de 2011

Gunetatik gunetaraka ibiltzen

Zuraren ἀπόστροφοa
(El apóstrofo de la madera)
© Ilkhi, 2011


Ezkutaturik geratzen dena ez da iraganaldia

Hara zergaitik:
hara han,
hara hor,
hara hemen.
Hara, hara eta hara;
urrun baino hareagoa,
ezkutatuen artean hareena,
guneen artetik hareegia.
Hor dago ene begiko fitsa.


© Ilkhi, 2011ko urriaren 31an
Ene olerki-bildumean, Otarrizko aizkorea
 

domingo, 30 de octubre de 2011

Melancolía tetradimensional


El espacio cierra su diafragma
© Ilkhi, 2007

      μελαγχολíα
                             Destila
                             negra bilis el espacio.
                             Melancolía griega y acedía.
                             A hurtadillas se dirige hacia la puerta.
                             En el umbral
                             silente la esperanza
                             aguarda sin prisa
                             el reencuentro
                             con las almas que nacen de la brisa
                             postrera y refulgente de las brasas.                    © Ilkhi, 4 de septiembre de 2008
             De mi poemario Alta Densidad Seccional


viernes, 28 de octubre de 2011

Harriaren hegal-haizetan*


* En el viento alado de la piedra
© Ilkhi, 2011


martes, 25 de octubre de 2011

I'm still dubious about this meaning

In a bewildering place: Bucharest
actually, it's not in their lines
© Ilkhi, 2011

* Dub: 1 "give a name to", originally "make a knight"
2 "add or alter sound on film"

 

viernes, 21 de octubre de 2011

Mintzaira hunkigarri bat eraikitzekotz

Ezerezaren azpian baitago
© Ilkhi, 2011

Hitz barriak pol-pol etorten jataz ene gogora

Geroztik hona
honetatik gerora
gunetara doana
gunetatik datorrena
zulakaizten dodan ura
bera da mintzaira ona


© Ilkhi, 2011ko urriaren 21an
Ene olerki-bildumean, Otarrizko aizkorea

jueves, 20 de octubre de 2011

El fulgor de los colores degustados

αἲσθησις en el tren, desde Peso da Regua a Pocinho
© Ilkhi, 2011

Colores del Alto Duero

                    Colores de un Duero vinhateiro
                                                    dorados, verdes, amarillos,
                                                    azules, ocres y bermejos.

                           Granitos torrefactos por el sol
                                                    cual café de Oporto brasileiro.

                           Viñedos salvajes que orlan los cultivos
                                                    con corona teofántica
                                                    de quien alcanza el Olimpo.

                           Alegría se llama un pueblo junto al Duero.
                           Alegría de sentir como ahora siento.

                           Me siento rodeado de colores.
                                    Pintores que en el mundo han existido
                                                    quisieron poseer una paleta,
                                                       de tantos colores,
                                                            tan surtida,
                           que el mundo apareciera ante sus ojos
                                             tan bello,
                                                     engalanado,
                                                      como ahora!Ilkhi, 20 de septiembre de 2008
De mi poemario Alta Densidad Seccional


miércoles, 19 de octubre de 2011

Aurora en el valle de BerruezaLugar: La falda del monte Dos Hermanas, Valle de Berrueza (Navarra)
Técnica: dibujo a lápiz sobre papel emulsionado con citrato férrico amónico y ferricianuro potásico.
La luz del sol colorea el hierro que porta la memoria
Anamnesis de una herida muy profunda
© Ilkhi, 2002


Lluvia  fina  cae  en  el  valle de Berrueza
La bocina del panadero se oye en Asarta
La  paloma  torcaz: á  luego, luego, luego
El  sol  escribe  con su luz cosas pasadas
La  tierra  nos habla de sueños presentes
Múltiples  ramas  hablan de cosas futuras
Tres  futuros  aparecen  tras  el  entreacto
Un  caballo  trotando  sobre Piedramillera
Se siente que la guerra no  ha  terminado
Luego   la  guerra,  luego  persiste,  luego
The  sun   played  the artist  in  this  battle
La indiferencia  e  impaciencia  están  ahí
Ante  este  acto  ininterrumpido de guerra
Sigo  luchando  cotidianamente con la luz


© Ilkhi, 6 de octubre de 2002

De mi libro de artista: αἰών αἰσθητός en el valle de Berrueza


martes, 18 de octubre de 2011

Teleología equiangular entreverada


© Ilkhi, 2009

Saudade
ENTRE
viñas y almendros


                                          Sentir el tibio parpadeo
                                de pizarras bajo mis pies.

                Sentir lo siento en mis honduras,
                                mas ahora lo exhala ya mi piel.

                      Oler la fragancia de romeros,
                                sentirme fascinado por su olor.

                                Sentir el aire fresco de la tarde.
                                Sentir el respirar de un desamor.

                      Probar el dulzor de aquellas uvas,
                                  el amargor de almendras ya maduras.

                 Ahí está la simbiosis de la vida.
                                              Amargo e Doce
                                              Doce e Amargo
                                                           Así es la vida.
                                                           Así...  el amor.

                  © Ilkhi, 21 de septiembre de 2008
             De mi poemario Alta Densidad Seccionallunes, 17 de octubre de 2011

Trigonometría ontológica del bosque

Lugar: Sierra de Mendigisa (Vizcaya)
Diagonal aprehendida
© Ilkhi, 1983

Signos imperfectos del pasado
© Ilkhi, 2011

Transcurría ante mis ojos el otoño de 1983. Después de varias jornadas de reconocimiento, no sabía que otro método de búsqueda seguir que no me llevara a la convicción de la inutilidad intrínseca al hecho de intentar descubrir aquel hayedo escondido tras las curvas de nivel de aquel mapa a escala de 1:50000.

No obstante, persistí en la busqueda hasta que apareció aquella línea diagonal y multicolor que venía/veía desalejada a través de mi teleobjetivo; no era producto de la casualidad, sino consecuencia del ver y concebir previos, pues el reconocer, sólo es uno de los múltiples modos de acceder a lo "real".

Ahora, en pleno otoño de 2011, una foto en blanco y negro (versión de aquel disparo ochentero) reposa sobre un paspartú. La luz, con persistencia arqueohistórica, triangula parcialmente la foto. Noto como el signo me distancia de lo "real", pero observándola detenidamente, me percato de que la realidad es algo más que la experiencia de los sentidos, pues lo más óntico del bosque aflora y acto seguido se zambulle en la sombra.

Otro otoño más lejano (aunque ya será sin teleobjetivo ni signos) buscaré esa tangente incógnita del ser que es experiencia vivida e inaprensible.

© Ilkhi, 17 de octubre de 2011


domingo, 16 de octubre de 2011

Horses trotting in Malasaña

 © Ilkhi, 2008

Este dibujo/poema se lo dibujé/escribí a Patty de Frutos después de escuchar a ella recitar sus poemas en el Bukowski Club el 19 de junio de 2008. Me inspiré en Horses, 1975, de Patti Smith.
                                          
                                 A la artista malasañera, Patty de Frutos

Para PATTY desde el AIRE
                     
Patty susurra a los caballos.
                               Ellos decoran sus crines con palabras inéditas.
                               Sus cascos portan la esencia de la poesía.
                               Sus estribos son fonemas ignotos
                                                                            que enlazan y sujetan
                                                                                            a la felicidad. 
                                                                            Trotando libre,
                                                                                              sin espuelas,
                                                                                 sin heridas,
                                                                     con cicatrices que suturan
                                                                               un pasado inaccesible.
Patty, ya no susurra a los caballos.
Ella                  está            en  Ellos.© Ilkhi, 19 de junio de 2008
De mi poemario Alta Densidad Seccional

Si queréis ver/escuchar realizaciones de esta maga de la imagen y la palabra (aquí)sábado, 15 de octubre de 2011

Sol de otoño

 Lugar: Zubialde (estribaciones del monte Gorbea) Alava
Cuando el pretérito era imperfecto
© Ilkhi, 1994

Me gusta este sol de otoño,
me gustan sus colores sosegados,
como un verano cansado
con su sonrisa envolvente.

Como un salvaje cachorro
que se muestra rutilante,
con su luz tan creadora
de rincones disidentes,
tras la niebla encubridora
de huecos imaginantes
y su paz reveladora
de momentos intrigantes.

Así me gusta este sol,
así me gusta sentirlo:
sin brida, trotando libre,
con los machos bien atados.
Equus ferus desmandado
en el alma de este otoño.

© Ilkhi, 21 de septiembre de 2008
De mi poemario Alta Densidad Seccional

viernes, 14 de octubre de 2011

Itsasoak eta argiak harria zatitzen dabe


Hori egin ondoren, itsas argiarekin bat egiten da
(La mar y la luz fragmentan la piedra. Posteriormente, se unifica con la luz marina)
© Ilkhi, 1999


jueves, 13 de octubre de 2011

Zortziko txiki hau ene gogoan marraztuta dago


Hizkiaren abiatzea (marrazki honen zati bat)
© Ilkhi, 2011

Idazten ene oguz
behin edo beste
hoixe gura dodana
ene ixil-arte
nahiz eta Euskaltzaindia
nahiz eta la RAE
nik beti maiteko dodaz
euskera ta Maite

 © Ilkhi, 2011ko urriaren 12an
Ene olerki-bildumean, Otarrizko aizkorea


miércoles, 12 de octubre de 2011

Alborea sobre el papel del bosque

Técnica: fotografía estenopeica y papel inactínico
La luz que llega y se queda es endoactínica
© Ilkhi, 2011


martes, 11 de octubre de 2011

Playmobil made in Bilbao

Esto no es ficción
© Ilkhi, 2011


Playmobil made in Bilbao

Paseo por un lugar
                            sin Genius loci. 
Donde veo
                                         una escultura metafísica de Oteiza
                                                           hecha casa de muñecas.
Donde el cartel elegido para la Aste Nagusia
        es una muñeca de Playmobil © transustanciada en Mari Jaia.
 La imagen se hizo carne y habita entre nosotros.
                 Just do it Palabra de Nike® / Te alabamos Señor.
  You’re lovin’ it Palabra de MacDonals® / Te alabamos Señor.
     El verbo se hizo carne y habita entre nosotros.
 También transita
    por cerebros programados, espongiformes y sucios de pasado;
                  esos mismos que llaman originalidad a la Reproducción.
     Este Bilbao,
                        donde el bienestar es malestar,
                                   donde su renta per cápita
                                      es inversamente proporcional
                                                          a su desarrollo heurístico.
     Este Bilbao no lo quiero,
                               no quiero un Bilbao antiguo,
                               no quiero un Bilbao moderno,
              mucho menos post-moderno,
pues no me gusta el Post-ente:
                                    un después de lo que ha sido
                                                            y de Pasado infectado.
     Lo que quiero es el Pres-ente:
                                            un antes que no ha existido
                                                               y de Futuro preñado.
Detesto el Pasado Perfecto
                                             como historia consumible.
Prefiero el Pres-ente Imperfecto
                                             como tiempo disponible.
                                                   Sólo quiero un Bilbao
                                                                que sea Bilbao,
                                                                     no Bilbo Disney.


© Ilkhi, 28 de agosto de 2008
De mi poemario Alta Densidad Seccional


lunes, 10 de octubre de 2011

Cronotomía diluida en el espacio

Técnica: impresión de una piedra cortada por cizallamiento natural
y de una pieza de acero cortada con láser.
 Síntomo temporal
© Ilkhi, 1999


domingo, 9 de octubre de 2011

No hay sentido único

Referente, señal y significado están cancelados
La señal, tras su emancipación de lo señalado, ha llegado a negarse a sí misma: su potencialidad semiótica está en lo que todavía no es.
En mi libro de artista, Bilbao bizi den arte guzian 
© Ilkhi, 2770

sábado, 8 de octubre de 2011

Drawing, as I feel it, is about attitude rather than dogma

Καιρóς has got a great longing for it
© Ilkhi, 2011


viernes, 7 de octubre de 2011

La distancia de la sílaba/carácter


Tá-tas (De allí)
© Ilkhi, 2002


jueves, 6 de octubre de 2011

El tiempo, combustible del espacio

Estroncio en el satén que viaja con Cronos
© Ilkhi, 2011

El satén, satori de sus senos,
resalta montañas de lapiaces.

Pigmentos caen de lo alto,
escucho el aterrizar difuso
de un color descodificado:
rubor que sabe a tempranillo
y suena artificial su canto.

Toco lo que nadie toca
cuando el asfalto huele a hierba,
las encinas se visten de estroncio
y los toros incendian sus ramas.

Mientras el raso aprieta intermitente
yo bebo el relieve resultante
que el futuro, el pasado y el presente
se disputan vanamente en el espacio.
 
De mi poemario Alta Densidad Seccional
 © Ilkhi, 2011

miércoles, 5 de octubre de 2011

El medio está en el envase, el mensaje no se sabe dónde


Cámara/envase para chasis de 35mm
Museo Guggenheim Bilbao "envasado" tras el estenopo
Técnica: tipografía, telegrama, fotografía, haluros de plata, binary digits, image numérique,
números sin imagen,
fóvea cilíndrica...
© Ilkhi, 2011

        FÓVEAS  CILÍNDRICAS

Ojos ciegos
                            que enfocan/desenfocan
                                   colecciones ordenadas
                                      de círculos de confusión.

                                      Twenty-twenty vision
                                      de una realidad que se desvanece
                                                              tras unos segundos.

                                                           Estructura narrativa
                                               hecha de imágenes mentales
                                                    en caracteres indelebles.

                                                 Los caracteres icónicos,
                                                    como los literarios,
                                                 no son la solución,
                                       son el eterno problema
                                       de un fotómacO


                                                                         Ilkhi

De mi poemario Alta Densidad Seccional


martes, 4 de octubre de 2011

To put it bluntly,

the cutting edge of new forms is actually blunt and blurred
© Ilkhi, 2011

lunes, 3 de octubre de 2011

La cita de Tiburcio


Dibujo con el que he ilustrado el siguiente relato de Maite Sánchez Sempere
© Ilkhi, 2011


La cita de Tiburcio (de la colección inédita “Consultas a Om”)

A don Tiburcio, mi abuelo.

- Om, te voy a contar un sucedido...
Tiburcio es ya mayor, debe rondar los 80. Se acerca cada día a casa de Om después del café de media mañana, con su palillo asomando de la comisura izquierda. Dicen que hace años le dio un "chungo", que tiene aún algunos músculos paralizados y que por eso utiliza el palillo, para que no se le note que tuerce la boca.
Antes de empezar a relatar, se quita la boina y se rasca la calva.
- Me pasó el otro día, cuando bajé a Madrid...
- ¿Cuándo fue eso, Tiburcio? No recuerdo que haya dejado de venir un solo día...
- ¿Qué más da?
Y es que Tiburcio lo cuenta todo como si le hubiera sucedido a él, pero probablemente no sea así... o quizá sí, con algunas personas nunca se sabe.
- Te decía; bajé a Madrid y acabé comiendo en el centro, en un sitio de esos de menú del día. ¡Qué camarera, oye! Una de esas mozas que ya no se ven...
- Rellenita...
- No, no, nada de rellenita... gorda, como nos gustan aquí. Y sana ¿eh? se la veía sana. No era española, yo creo que debía venir de las indias...
- Tiburcio, eso de "las indias" dejó de decirse en tiempos de su tatarabuelo, por lo menos.
- ¡Anda! ¿Y a mi qué? ¿No me has entendido?
- Vale, vale, siga...
- Pues nada, que le pedí una cita. Nada serio ¿eh? que no estoy yo ahora para compromisos... una cita para dar un paseo por el Retiro, para que me vieran en Madrid del brazo de esa moza, vamos.
- ¿Y qué le contestó?
- ¿No te he dicho que no hay mujer que se me resista?
- Mil veces, pero aún no lo he comprobado...
- Pues esta tampoco se resistió. El caso, a lo que iba, es que no estaba yo preparado para una cita... bueno, me aseé por la mañana, claro, quiero decir que no tenía nada para obsequiarla, tú ya me entiendes... La recojo en el restaurante, vamos paseando y de repente pasamos por delante de un supermercado y veo dentro una máquina de esas de echar monedas, pero no como la del bar: una de ramos de flores. Nada, que le digo a la moza "Aguarda un momento, voy a regalarte algo", saco unos euros del monedero y busca por aquí, busca por allá, que no encuentro la ranura...
- ¡Ay, abuelo, una cita con una real moza y no encuentra usted la ranura!
- ¡Abuelo de mis nietos!... y no me interrumpas, que pierdo el hilo... Al final, encuentro una ranura, echo las monedas, me dice "seleccione el producto", me voy y miro el número de un ramo de rosas rojas, ya sabes, el color de la pasión... el 15, la niña bonita... le doy a los números, la máquina que me dice "espere", hace sus cosas, todas con ruido y me dice "recoja su producto"... y yo, todo caballero le digo a la moza "Ahí dentro está"...
- ¿Y?
- Mete la mano, mira el regalo, me mira... en fin, una catástrofe.
- ¿Pues? ¿No le gustaron las rosas?
- ¿Qué rosas ni que rosas? ¡Me equivoqué de máquina y le regalé un sandwich de atún!

© Maite Sánchez Sempere

Si queréis seguir leyendo sobre otras de las muchas cosas que hace Maite, éste es su blog (aqui)