domingo, 4 de agosto de 2019

Sineskeriak lehenaldian, orainaldian eta geroaldian

Euskararen diakroniarako esaldiak
"Ni baitan siniesten duena,..."
Iesus Christ gure Iaunaren Testamentu Berria, Rochellan, 1571.

Joanes Leizarragak Testamentu Berriaren itzulpena egin zuen 1571an. Leizarragak Erasmus humanistak argitaraturiko Testamentu Berria erabili zuen euskarara itzultzeko.

No hay comentarios:

Publicar un comentario